top of page

PARTICIPATIE

Het inzetten van participatie is een doorlopend proces. Belangrijk is om het niet als een verplichting te zien, maar als een onderdeel van het project of als dna van het bedrijf. Een goed ingezette participatie creëert draagvlak bij de omgeving, gemeente en overige stakeholders. Het mee mogen denken moet uitnodigend zijn en een goed gevoel geven. Vooraf vastgestelde kaders zorgen dat er geen valse verwachtingen ontstaan. 

 

De te gebruiken middelen daarbij zijn afhankelijk van de doelgroep en het onderwerp. Denk aan workshops, informatieavonden of een online enquete, maar ook een simpele facebookcampagne of acties op locatie. 

 

Het integreren van goede participatie in het proces heeft een gunstig effect op budget en planning, zeker geen vervelende toevoeging dus. Het is vooral voor velen een nieuwe manier van werken.

 

Met ingang van 1 januari 2024 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Belangrijk daarbij is om te weten dat er weinig vast is gelegd over de verplichting van participatie bij initiatieven. Gemeenten zijn vrij om vanuit hun eigen opgestelde participatieleidraad wensen en eisen op te leggen. Mede daarom is het van belang om het pariticipatieniveau en de daarbij behorende vorm van participatie voor jouw eigen organisatie inzichtelijk te hebben. Ga het gesprek aan met de gemeente en zorg al in een vroeg stadium voor een door de gemeente gedragen plan van aanpak c.q. participatieaanpak.

Bij Just Social Communicatie geloven we dat participatie essentieel is voor het slagen van vastgoedprojecten. Wij zijn gespecialiseerd in participatietrajecten die omwonenden, projectontwikkelaars/gebiedsontwikkelaars/woningcorporaties en gemeenten samenbrengen. Monique Haarman is participatie-expert en begeleidt het proces van begin tot eind, met als doel een constructieve dialoog en een gevoel van eigenaarschap te creëren bij alle betrokken partijen. We zorgen ervoor dat alle stemmen worden gehoord en dat er draagvlak ontstaat voor het project. Met onze expertise in participatie draagt Just Social Communicatie bij aan het succes en de duurzaamheid van vastgoedontwikkeling.

Hulp nodig bij het uitzetten van een participatieleidraad, het in het dna verweven van participatie of om het gesprek aan te gaan met jouw gemeente? Neem contact op met Monique Haarman op 06-43808140 of via monique@jscom.nl voor een vrijblijvend gesprek.

JS_logo_new.png
bottom of page