top of page

MARKETING

De huidige markt is vraaggericht, de doelgroep heeft steeds meer te vertellen, de klantwens staat voorop en co-creatie/participatie is vaak gewenst. Duidelijk inzicht in je doelgroep is daarbij onontbeerlijk. Wie zijn de doelgroepen, waar bevinden ze zich, hoe zijn ze te bereiken en te bewegen?

 

Een duidelijke eigen positionering en kennis van het imago vormen een belangrijk onderdeel van de strategie. Een herpositionering of imago-verandering kan hier onderdeel van zijn. Voor ieder gewenst onderdeel werk ik met handige tools om snel tot inzicht te komen en een strategie te kunnen bepalen.

 

Goede marketing die werkt is slechts te bereiken na een verdieping waar strategie en creatie elkaar ontmoeten in een samenhangend geheel: making connections, creating results!  

JS_logo_new.png
bottom of page